Driessen betrekt en bewoont het Jagershuis.

Veel jpg's hier getoond zijn groter, open ze in een eigen venster.
Hans Braakhuis

Laatste update: mei 2023

hoofdpagina Jagershuis                                             home
Een zoektocht naar de aankoopdatum van Driessen van het Jagershuis en de datum dat de familie er gaat wonen. Er is veel niet duidelijk en andere auteurs noemen andere data.

Scheffer bezit de gehele Duno, heeft geld nodig, het Huis ter Aa geeft alleen maar verlies en hij organiseert in 1914 een veiling. De bedragen die bij de eerste veiling genoemd werden vond Scheffer te laag. De gunning en de tweede veiling van 1914 gaan niet door. Allereerst wordt de datum van de veiling een keer verschoven en vlak voor de veiling laat de notaris weten dat het geheel niet door gaat. Er is weer een oorlog begonnen en Scheffer ziet er van af.

Lees hierover meer bij de Duno.

"De uitgestelde veiling van het landgoed de Duno nabij Oosterbeek. zal wegens de tijdsomstandigheden geen verderen voortgang hebben. Notaris De Meester te Heteren".
De Telegraaf van 03-09-1914

Er worden wel gedeelten van het Duno bezit verkocht. Zo verkoopt Scheffer een stuk van de stuwwal (ten zuiden van ijskelder) aan Heijnis, die er leem laat afgraven. De Valkeniersbossen worden verkocht aan de gemeente Renkum.

Het Jagershuis en het westelijk gedeelte van de Duno komt in april 1917 in het bezit van Odo van Vloten, een oud-Indisch theeplanter. Scheffer overlijdt op 17 juli 1917 en daarna kan pleegzoon Frans Scheffer als erfgenaam zijn gang gaan. De Duno en de Huneschans gaan dan ook over naar van Vloten. Van Vloten betaald Hfl. 235.000,=. En in 1919 verkoopt Van Vloten het Jagershuis voor Hfl. 125.000 aan Th.H. Driessen, waarmee Van Vloten zijn hypotheek op de Duno kon aflossen.
GAgedeelteVoorhoeveDuno393
Een gedeelte van een kaart van de gehele Duno, gemaakt door Voorhoeve in 1917. Bron: Gelders Archief.
Doorwerth
1915
Jagershuis Doorwerth
1919

De heer Blankenspoor die als bosbaas in het Jagershuis mag wonen van de heer Scheffer op zoek naar een andere woonruimte in augustus 1919.
Er is in de literatuur veel onduidelijkheid over wanneer Driessen nu het Jagershuis koopt. Enkele voorbeelden:

Bij Bouwer (pagina 337) is te lezen dat Scheffer in het Jagershuis woont van 1915 tot aan zijn overlijden in 1917.

Uit: D.B.M. van Beek: Historie in woord  en beeld van de dorpen Renkum Heelsum Doorwerth Heveadorp Wolfheze en Oosterbeek; 2005: “In 1917 werd Scheffer ziek en via een lasthebber verkocht hij aan de rijke theeplanter Odo van Vloten een gedeelte van het landgoed. Het Jagershuis aan de Italiaanseweg, de villa "Forest Hill" op de hoek Dunolaan/Italiaanseweg, het woonhuis "de Vreden" aan de Oude Oosterbeekseweg en het huis "Zorgvliet' ook bekend als administratiegebouw, aan de Dunolaan.
Volgens Gerritsen; De Fonteinallee herleeft (pagina 111): "In 1923 worden Theodorus H. Driessen, en zijn vrouw Tous Lesturgeon eigenaren van het Jagershuis. In 1925 doen zij een aanvraag bij de gemeente Renkum om het bestaande huis uit te breiden met onder anderen een muziekzaal en een toren". De gemeentelijke vergunnig wordt verleend op 25 januari 1926. Zie voor de schets bij deze aanvraag pagina 111 van Gerritsen.

Volgens Ruud Schaafsma; De Oosterbeekse en Doorwerthse beken; pagina 77, kocht T. Driesen het Jagershuis in 1917.

Lees hieronder waarom ik het op 1919 hou.
Wanneer heeft de heer Driessen naar het Jagershuis gekocht?

Kadaster-%28110%29gedeelte
Verkoop door Scheffer van kavel 455, het Jagershuis, in 1917, dienstjaar 1918 aan van Vloten.

Kadaster-%28112%29gedeelte
In het kadaster is terug te vinden dat Odo van Vloten, sinds 1917 eigenaar van de gehele Duno is. 1917 (dienstjaar 1918) de perceel Doorwerth C 455 bestaande uit een huis, schuur, erf en water, groot 13,60 Ha, een “Hermeting” laat uitvoeren.

Heb helaas in alle documenten geen verkoopmoment aan Driessen kunnen vinden. Het register zal er vast wel zijn, maar het zoeken er naar is moeilijk voor mij. Ook de hulp van 2 kadastermedewerkers bood geen oplossing. Uit bouwaanvragen in 1919 blijkt dat Driessen het Jagershuis dan al gekocht heeft, en eerst gaat uitbreiden, alvorens hij op 31-09-1920 naar het Jagershuis verhuisd.
Nu gebruikte Driessen meerdere notarissen, en mischien moet je bij een notaris van Van Vloten kijken. En welk jaar?  

Jagerhuis
Er zijn 2 Veldwerkkaarten te vinden met kavel C 783. De kaart hierboven is gemaakt op 8 juli 1920. Te zien is dat het Landhuis, dan is uitgebreid met een nieuwe schuur en serre. Een serre op het noorden? Ja dus, want de vijver laat zien waar het zuiden is. De heer Driessen was al eigenaar. De blokhut heet nu landhuis.
Er is een tweede veldwerkkaart en die is gemaakt in 1917 met dienstjaar 1918. Er is op deze kaart vermeld dat Kavel 328 en 455 getekend worden vanwege verkoop, splitsing en hermeting. Het gaat hier echter niet om het Jagershuis, maar om de Italiaanseweg, die wat breder gemaakt wordt. Op deze oudere kaart heeft het Jagershuis kavel nummer C 455, later 783.
Hiernaast een oude ansichtkaart van het Jagershuis op de Duno. Dit is het Jagershuis in de oorspronkelijk vorm, de blokhut zoals die door Scheffer gebouwd is. De heer Theo Herman Driessen koopt in 1919. De blokhut wordt vanaf 1920 verbouwd.
 
De precieze aankoopdatum van Driessen blijft open. Ben op zoek gegaan naar de aktes bij de diverse notarissen. Maar welke notaris? Driessen heeft veelal drie verschillende notarissen gebruikt bij zijn aan- en verkopen. En als het de notaris is van Van Vloten? Want van Vloten is de verkoper. Te veel keuzes dus.

Gezocht is bij het archief van het Kadaster, de kaarten en aantekeningen aldaar zijn gericht op het heffen van belasting op gebouwd en ongebouwd. Wie wanneer iets koopt of verkoopt is middels leggers in te zien, doch na 300 scans te hebben gezien, zou het kunnen dat net het moment waar staat dat Driessen het Jagerhuis koopt, er niet bij zit.

In de gemeente Renkum is in 1944 ook het gemeentehuis in brand geschoten. Daarbij zijn het bevolkingsregister en de archieven van bouwen en wonen totaal vernield. Er is van het bevolkingsregister een reconstructie gemaakt, doch daar zitten fouten in en de registratie is verre van volledig. De verhuizing van Van der Torre op 31-09-1920 is wel te zien.

De periode tussen de aankoop in 1919 en de verhuisdatum in september 1920, zal door Driessen gebruikt zijn om een en ander op te knappen en uit te breiden..
jagershuis-duno-ansichtkaar
Het oudste dienstaar is 1920. De aankoop is aldus gedaan in 1919. Huis en erf hebben in 1920 een belastingopbrengst van Hfl 136 per jaar. Er wordt bij gebouwd. De opbrengst gaat in 1921 naar Hfl 246. Kadaster-%28102%29
2782
De familie Driessen - van der Torre verhuisd op 31/9/2X naar het Jagershuis in Doorwerth. Het jaartal in kolom 14 is niet goed te lezen, de datum 31 september wel. Bijzonder, want volgens mij heeft september 30 dagen. Ook de naam van de dochter is niet goed te lezen. Zelf lees ik Mia.
In mei 1921 staat de advertentie hiernaast in de  Arnhemsche courant van 19-05-1921 . Mia, geboren 25-8-15 is dan nog 5 jaar. Omdat de advertentie in mei 1921 verscheen, moet het verhuisjaar 1920 zijn. Verhuisd in september 1920 en de advertentie is dan van mei 1921. DriessenTorreKinderjuf
In de reconstruktie van het bevolkingsregister van de gemeente Renkum is de verhuisdatum van de familie Driessen - van der Torre niet terug te vinden.
Mw Driessen - van der Torre (link) vertrekt, waarschijnlijk met haar dochter, naar Den Haag. Na de verhuizing wordt het huwelijk ontbonden op 2 februari 1925.
Dat er Toore staat vermeldt in plaats van Torre!. De reconstructie van het bevolkingsregister is gedaan door vrijwilligers, die gemeentelijke berichten in verschillende kranten hebben genoteerd. Heeft de gemeente een "typo" gemaakt, de krant die het over neemt, de vrijwilliger die het digitaal verwerkt? We weten in ieder geval wel wie bedoeld is.
DriessenTooreThMDoorwerth
De landschapsarchitect Samuel Voorhoeve heeft voor de familie Driessen gewerkt van 1920 tot in de Tweede Wereldoorlog. (bron)
Op 20 april 1926 huwt Driessen met Charlotte Lesturgeon in Den Haag, de woonplaats van haar ouders. Ze woont zelf in Zeist. Een van de redenen waarom Driessen in oktober 1944 naar Zeist wil evacueren. Daarna verhuisd mw Lesturgeon vanauit Den Haag naar Doorwerth.

Helen: "Pa leerde ma kennen toen zij nog een kind was. Ze liep met haar hond en hoorde ergens heel mooi piano spelen en ze ging op de stoep zitten luisteren. Opeens hield het pianospel op en kwam er een woedende meneer het huis uit rennen, achter haar hond aan die een biefstuk had gejat. Dat was mijn vader dus".
"Mijn moeder moest langs het strand naar haar school in den Haag lopen."

Driessen heeft in Den Haag gewoond van 1911 op de Stevinstraat 183 (deze woning bestaat nog) en Nieuwe Parklaan 6  te Den Haag - Scheveningen tot de verhuizing naar Doorwerth in 1919. Mw. Lesturgeon, geboren 1896 was in die periode 15 tot 23 jaar oud.
Uit het gereconstrueerde bevolkingsregister van de gemeente Renkum:
Naam:     Driessen-Lesturgeon
Voornaam:     Ch.A.A.
Beroep:     zonder beroep
Adres:     Doorwerth A 36
Vestigingsdatum :     15/22-6-1926
Afkomstig van:     's-Gravenhage.
Uit kadasterkaarten en ansichtkaarten is het nog niet duidelijk wanneer de grote toren van het Jagershuis nu gebouwd is. De toren is in ieder geval eerst gebouwd na 1932 Waarschijnlijk heeft de toren een functie gehad voor het orgel. Een leuke plek om grote pijpen van een orgel in op te bergen. Boven in de toren waren geluidsboxen, zodat in ieder geval bewoners van de Drielse Rijndijk en de Betuwe konden mee genieten van het orgelspel. (zie ook Ruud Schaafsma; De Oosterbeekse en Doorwerthse beken; pagina 77)
Uit een mail van Helen Driessen: Zo precies was onze auto! De Borgward Hansa. Eerst met chauffeur, later mijn moeder zelf aan het stuur en toen door vluchtende Duitse troepen meegejat. Ik herinner me die auto heel goed, ook toen hij in de garage stond en ik erin ging zitten, me voorstellend dat ik gereden werd. Ik herinner me de geur van het leer.....

De Borgward Hansa 1100 1937

Bron van de foto Wikipedia

De Hansa 1100 is op de markt geweest van 1933 tot 1939. Een vierklepper met een 1100 cc motor.
Borgward Hansa 1100 uit 1937
Doorwerth Fonteinallee De Duno is op meerdere tijden (rond 1883 en 1924 - 1932) afgesloten geweest voor het publiek.

Hier is te zien dat de Fonteinallee bij het Jagershuis is afgesloten.
Helen Driesen, correspondentie van 19-08-2016. In het witte tuinhuis (berghuis) dat boven lag, heeft mijn moeder gedurende de oorlog een joods echtpaar verborgen gehouden en daar is ook een kindje geboren. Mijn vader als goedgerecht industrieel met in het begin van de oorlog zekere sympathieen voor Hitler...., heeft hier nooit iets van geweten en zeker heeft mijn moeder onder grote spanning geleefd, vooral toen ik bij het avondeten vermeldde dat ik langs dat huis was gelopen en een baby had horen huilen....
In het dagboek is te lezen dat de familie Driessen op donderdag avond 21 september 1944 inwoning krijgt van Duitse soldaten. Op zaterdag avond 23 september moet men het Jagershuis verlaten. Te onveilig. De familie Driessen vindt een schuilplaats wat hoger op de Italiaanseweg / Oude Oosterbeekseweg, bij de familie van Nispen tot Pannerden op "Jacoher". Het Jagershuis wordt in zijn geheel in brand geschoten op maandag 2 oktober. Op woensdag 4 oktober volgt de evacuatie uit het Renkumse naar Zeist, waar men op donderdag 5 oktober kan inwonen op drie verschillende adressen op de  Prof. Sproncklaan.
De familie Driessen gaat naar Zeist omdat mw. Lesturgon daar vroeger gewerkt heeft. Ze heeft er contacten.
Waarschijnlijk is een van de laatste verbouwingen, de aanleg van een centrale verwarmingsinstallatie geweest.
De verkoop van de kavels 1248, 1250, 1336, 1613, 1614, 1616, en 951 door Driessen aan Geldersch Landschap. Kadaster-%2881%29
1955, dienstjaar 1956: opheffing van de Stichting Doorwerth door Driessen. Kadaster-%28138%29gedeeltelijk
Heeft u aanvullingen, opmerkingen, ansichtkaarten of foto's, graag.

mail adres
Gebruikte bronnen:

www.delpher.nl

www.digitalestamboom.nl

het historische Kadaster bij het Gelders archief in Arnhem

de familie Driessen en Balledux

De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe, Voor profijt en genoegen; Bouwer, Klaas; 2008

De Fonteinallee herleeft; Gerritsen, Cees; 2007