Hans Braakhuis

home
Het Hazeleger, Wolfheze

bijgewerkt tot apr 2024
Waar komt de naam Hazeleger vandaan?

Het park is vernoemd naar Barend Hazeleger die in 1973 het park van Van Zanen weet te kopen.
Een Duitse bezetter lijkt het wel handig om een Autobahn te bouwen van de Atlantikwal bij Den Haag e.o. naar Duitsland. In Nederland is men die autoweg het Hazenpad gaan noemen. Zodat Duitsers weer gemakkelijk ons land kunnen verlaten. In 1944 was het gedeelte bij Wolfheze nog in aanleg door de firma Van Zanen. Als je een een kuiltje graaft waar hazen kunnen rusten, dan noem je dat een leger. Of te wel een leger aan het Hazenpad. Hazeleger.

Grondeigenaren in het verleden:

In 1908 werd de industrieel Geert van Mesdag eigenaar van Waldfrieden. Er kwam een nieuwe naam, de Johannahoeve.
Van Mesdag was mede-firmant bij de chocolaad fabriek van Houten. Op de Duno woont dan Joseph Willem Frederik Scheffer, een voormalig mede-firmant van Van Houten.

Henk van Zanen uit Den Haag kocht in 1943 Waldfrieden tot en met Reyerscamp in Wolfheze. Een van zijn bedoelingen was de aanleg van het Hazepad.

Daarna verschillende projectontwikkelaars waaronder de firma Hazeleger uit Ede.

In 1952 had de gemeente het Hazeleger al bestemd als bungalowterrein. Het plan werd goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 12 juni 1963, onder voorwaarde dat er voor 2% bebouwd zou worden. De gemeente wilde er oorspronkelijk een campingbedrijf neerzetten met recreatiebungalows, een dagverblijf, een  kantine, een kampwinkel en een dienstwoning voor de beheerder. De PvdA in de gemeenteraad gaat om, een camping kan ook door de gewone burger gebruikt worden. In 1972 op 20 oktober 1972 deed Barend Hazeleger een bod van ƒ500.000 voor de ongeveer 17 hectare bos.
Er wordt gesteggeld. Onteigening door de gemeente? Van Zanen verkoopt op
28 september 1973 uiteindelijk de 17 hectare voor ƒ 500.000,- aan de firma  Hazeleger.

Het is Kuipers Bouwbedrijf BV
kreeg een gemeentelijke vergunning om 150 bungalows voor ƒ 121.000 te bouwen. In 1973 worden de eerste bungalows gebouwd. Doch Gedeputeerde Staten van Gelderland vindt 150 te veel en vraagt de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid de besluiten van B en W van Renkum te schorsen. Dat gebeurt dan ook.
De Fa. Kuipers had al een weg aangelegd op de bestaande bospaden en was begonnen met een paar houten huizen. De bouwactiviteiten worden geschorst
tot 1 juni 1975. De bouwonderneming Kuipers wordt van dit alles het
slachtoffer en gaat failliet.
De huisjes die er al staan worden in 1974 betrokken.
Voor de woningen op 't Hazeleger is in 1975, met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een bouwvergunning verleend voor de bouw van 9 houten en 77 stenen recreatiewoningen. Deze recreatiewoningen zijn in de periode 1976-1978 gebouwd. Namen uit die periode: Campus NV, Renkum Vastgoed BV en De Sleutel, Almelo BV.Hazeleger
lege Kadaster kaart uit 1977. Er staan dan kennelijk nog geen bungalows. 
Hazeleger

Verkoop folder van het Hazeleger

Het woord camping komt niet voor in de folder.
Hanzeleger
1978
Hazeleger
1982
"Ontslagen door stilleggen van bungalow-bouw. Van een onzer verslaggevers. WOLFHEZE, HETEREN — Kuyper's Aannemingsbedrijf B.V. te Heteren heeft 25 werknemers ontslag aangezegd. Naar de directie verklaarde houdt dit rechtstreeks verband met het feit dat op last van de Kroon het bouwen van een vakantiedorp met 150 bungalows in de bossen te Wolfheze (gemeente Renkum) stilgelegd is. Volgens de directie van Kuypers blijft het niet bij deze ontslagen. Er zullen ongeveer tweehonderd bouwvakkers, inclusief die van onderaannemers en toeleveringsbedrijven, door het stilleggen van de werkzaamheden aan het vakantiedorp zonder werk komen. Het besluit van B. en W. van Renkum de bouw goed te keuren is op verzoek van de Kroon door het provinciebestuur tot 1 juni geschorst, meer omdat op het betreffende terrein slechts vijftig en geen 150 bungalows gebouwd mochten worden. Volgens een woordvoerder de gemeente Renkum zullen de betrokken partijen spoedig om de tafel gaan zitten om te zien hoe aan de bezwaren tegemoetgekomen kan worden".
Uit Trouw: 10 1 1975
Hazeleger De kaart hiernaast komt uit de BAG. Het filter voor het bouwjaar is op 1974 gezet. Het resultaat is, dat vrijwel alle woningen een donkere rand krijgen. Of te wel alle woningen met een groene rand zijn dan gebouwd in 1974 of eerder.

In 1977 is volgens de BAG nummer 19 gebouwd.
In 1978 is volgens de BAG nummer 74 gwbouwd.
In 2000 is volgens de BAG nummer 64 gebouwd.
In 2000 is volgens de BAG nummer 67 gebouwd.
In 2008 is volgens de BAG nummer 69 gebouwd.
In 2014 is volgens de BAG nummer 55 gebouwd.

Klik om dit zelf eens uit te proberen.
Vermoedelijk heeft iemand de hypotheek niet betaald.

Op 11 december 1976 is de massa ingezet op f 1.099.000.
Hazeleger
1976
Vanaf 1973 wordt er in Doorwerth een groot politiebureau met brandweergarage gebouwd aan de Van der Molenallee. Naast de lokale politie komen er ook bijzondere diensten. Er komen veel politiemensen vanuit andere gemeenten die in het Renkumse willen wonen. En net in diezelfde periode wordt ook het Hazeleger gebouwd.

Een leuke plek voor veel politiemensen.
"Arrestaties. Een team van Arnhemse, Renkumse en Edese politiemensen heeft in een woning van het bungalowpark 'het Hazeleger' in Wolfheze een internationale hasj- en coca´nehandelaar en vijf van zijn handlangers gearresteerd. De bendeleider, een 42-jarige man, werd al enige maanden nauwkeurig geobserveerd. Hij was verantwoordelijk voor wekelijkse coca´netransporten naar Arnhem". Uit het  Limburgsch dagblad 16-06-1982
Vanaf 1983 bedenkt de gemeente dat het Hazeleger eigenlijk een camping is. Daar mag je niet permanent wonen.

Een inspectie in 2001 noemt meerdere foute zaken:
1. Permanente bewoning van recreatiewoningen
2. Aanbouw, bouw bijgebouwen etc. zonder bouwvergunning
3. Afgifte bouwvergunningen in strijd met de bestemming
4 Afgifte bouwvergunningen op grond van interne richtlijn en niet op grond van bestemmingsplan.
In 2004 eindigt de camping met een uitspraak van de Hoge Raad.
Bronnen

Delpher

Bag
Vereniging het Hazeleger

de oorspronkelijke verkoopfolder uit 1972

Dorpsbelang Wolfheze
Op- en aanmerkingen: mail