Hans Braakhuis

home
Bellevue, Renkum

bijgewerkt in april 2023
De naam Bellevue

Wes Beekhuizen weet in zijn boek: Groen was mijn dorp uit 1983; niet waar de naam Bellevue vandaan komt. Hij vermoed dat de naam Bellevue verband houdt met de vele kunstschilders die, ver voor 1900 al, Renkum als tijdelijke verblijfplaats kozen.
Deze artiesten waren in het algemeen niet rijk met aardse goederen gezegend en voor zover er in hotel Remmerde, hotel Verwaayen, hotel Campman of het oude Posthuis logies mogelijk is geweest, zal dat in de meeste gevallen boven de begroting van de schilders zijn gegaan. Toch was er voor hen in die tijd in Renkum een gelegenheid om zeer billijk een redelijk onderdak te bekomen.
Aan het eind van de Kerkweg stond toen, op het hoogste punt ter rechterzijde en wat landinwaarts, een hoog bouwsel dat het Atelier heette en dat aan veel trekkende kunstschilders huisvesting heeft geboden.

Beekhuizen had van dorpsgenoten begrepen dat er een pension met vele kamers gebouwd werd voor rekening van meneer Le Maître maar wie het beheerde en namen van schilders die er tijdelijk toefden konden zij niet noemen.
Wel had Beekhuizen onthouden dat het er op het Atelier dikwijls vrolijk toe ging en dat Tijmia van Beek er geruime tijd als gedienstige werkzaam is geweest.

De naam Bellevue is gegeven door Jan van Donselaar en Eva Thomas ls zij hun huis bouwen na de verkoop van de Keijenberg. Gelegen op een wat hoger punt en uitkijkende over de velden. In Hisgis is te zien dat de hele omgeving uit bouwland bestaat en het huis zelf met een boomgaard is gesierd.
De lokatie is op de flank van de iets noordelijker gelegen Hogenkamp (kijk bij AHN) Je kijkt vandaar neer op Renkum.

"Het goed de Keijenberg wordt op 11 Mei 1791 als een Zutphens leen verkocht aan Jan van Donselaar en Eva Thomas, echtelieden. Deze mensen verkopen op 7 Mei 1798 hun verworven bezit weer aan Jhr. C. Munter voor een bedrag van 6804 gld. De verkopers laten nu voor zichzelf in de punt tussen de wegen naar de Kwadenoord en de veldweg naar het Planken Wambuis een woning bouwen, die ze de Bellevue noemen. Dit landhuis, dat nog jaren in hun bezit bleef, is omstreeks 1840 afgebrand en toen vervangen door het huidige huis Bellevue (de eerste woning rechts aan de Keyenbergseweg). Met ongeveer 3 ha grond is deze woning, of eigenlijk boerderij, reeds sinds plm. 1870 in het bezit van de fam. Reinders".

Uit Demoed, Van een groene zoom aan een vaal kleed. 1953

En zo komt de Bellevue dus aan de naam.
Bellevue
Uit Hisgis Gelderland. De rode bebouwingen waren er in 1832. De woning op de hoek van de weg naar de Keijenberg en de weg naar het Planken Wambuis is volgens HisGis van Anthonie Bakker. Demoed noemt de familie Jan van Donselaar en Eva Thomas, eigenaar van rond 1800 tot 1849. In het lichtgrijs de situatie in 2019.
Voormalig Huize Bellevue, Renkum.

Jan van Donselaar en Eva Thomas bouwen in 1798 het huis Bellevue I. Gelegen op de kruising tussen de Weg naar de Keijenberg, en de Weg naar het Plankenwambuis. Bellevue I brand in 1840 geheel uit, en wordt gelukkig weer herbouwd tot Bellevue II. Ook dit pand wordt weer afgebroken en komt er Bellevue III. Tegenwoordig kennen we de naam Bellevue nog als naam voor een straat, met 2 scholen een Chinees restaurant (het gebouw is uit 1922) en een appartementsgebouw en enkele winkels, woningen.

Bellevue
Bellevue
De Bellevue wordt genoemd in de Arhemsche courant uit 1841

Catharina Cornelia Elisabeth Buse (24 feb 1854 - 25 apr 1907

Het huwelijk Le Maître - Catharina Buse (3 dec 1887) loopt helaas spaak, er is een scheiding van tafel en bed in 1896 en de echtscheiding volgt in 1905. Gedurende haar huwelijk heeft Catharina nog enige tijd in Amerika gewoond. In 1905 (scheiding) koopt de heer Le Maître een huis aan de Kerkweg te Heelsum. Niet bekend is of hij daar gewoond heeft. Dit zou de Bellevue 3 kunnen zijn geweest.
Bellevue
Het nieuws van den dag uit 1901
Café Bellevue

Het bedoelde pand is bekend als café de Bellevue en eigenlijk is het café nog steeds in gebruik en kun je er ook een pilsje krijgen: Chin Ind Rest.

In 1832 was er op de kavel C147 een bouwland van Lambertus van Roest. de smid. Op 23-4-1867 is er ene Verkooping van goederen van de erven A. Bakker in de Herberg de Bellevue aan den weg naar de Keijenberg te Renkum.

Rond 1897 werd door W. Beekhuizen [molenaar] een stoomkorenmolen gebouwd. Een paar jaar later, in 1900, vind men op perceel C929 een woning en atelier in eigendom van de familie Buse en Koppiers. Er wordt bijgebouwd en verbouwd en op perceel C1719 is dan, in dienstaar 1901, een verbouwing van een bestaand pand. Op de kadastrale legger is te lezen: “Teekenschool” en later “Atelier”. Op perceel C1720 zien we dan een woonhuis. Beide percelen worden in 1908 verkocht aan makelaar Philip Hartog, wonende te Arnhem. Dan vindt er in 1913 wederom een verbouwing plaats en verdwijnt de teekenschool. Dan zijn er 3 percelen: C2138 woning C2139 woning C2140 woning, erf en bouwland welke in 1920 verkocht worden aan Jan Hendrik Folsche [chauffeur] en Bernardus Peelen [groenteboer], beide wonende te Renkum. Zij verkopen het geheel meteen weer en dan is Albertus Willem Johannes Leeuwis de nieuwe eigenaar van deze drie percelen. Hij gaat slopen en nieuw bouwen in 1921. Het nieuwe perceel is dan C2466 waarop men 2 woningen, werkplaats, erf en bouwland vind. In 1922 wordt er nog weer bijgebouwd en er kwam een stookhuis bij. In 1930 wordt er nogmaals uitgebreid met dit keer een hal. De werkplaats is hoogstwaarschijnlijk de bierbottelarij en mineraalwaterfabriek. Volgens de gegevens van de K.v.k was het tijdstip van aanvang daarvan 1911 maar toen zat de bottelarij aan de Dorpsstraat te Renkum. A.W.J Leeuwis was tevens bierhuishouder, al vanaf 1907 toen hij 24 jaar was. De locatie toen in de Dorpsstraat was naast de huidige winkel van Smits Mode, ook nog wel bekend als het café het Zwaantje van de familie Corton. De heer Leeuwis verkoopt in 1923 het pension Juliana aan de Kerkweg in Renkum.
Hermanus Donatz zien we in 1921 als eerste uitbater van het nieuwe café en in 1929 als uitredend uit de Bellevue in Renkum. Twee jaar later komt hij te overlijden. De nieuwe uitbater wordt J.W. Diepenveen (1899-1951). Diepenveen stopt er mee in 1934. Bij de KvK zien we vanaf 1921 de volgende inschrijvingen: Hotel café restaurant Bellevue; Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1934. Dossier-nr.: 5114.

Renkumse markvergaderingen.

De vergaderingen vonden plaats van 1835 tot 1850 plaats ten huize van P. v. Honselaar aan de Bellevue (Keyenbergseweg 1), van 1851-88 bij Theod. van de Water in „de Reizende Man” (Dorpsstraat 29, waar drogisterij van Dongen en de DA drogisterij zaten), en vanaf 1888 tot de ontbinding in 1911, in het veerhuis bij van Wamel.
Café de Bellevue van Leeuwis en anderen.

Deze percelen zijn sinds 1920 eigendom van A.W.J. (Bart, Albertus Willem Johannes) Leeuwis, geb. 5-4-1883 te Wageningen, gehuwd 4-5-1905 te Renkum met Hendrina van Roest geb. 25-9-1885 waarbij 1 kind wordt gewettigd. Bart Leeuwis zat vóór de Bellevue in het latere Café Corton, dat daarna “Het Zwaantje” heette, Dorpsstraat 15-17. Het lijkt erop dat vanaf 1934 het café wel eigendom was van Bart Leeuwis maar dat zijn zoon het runde. KvK in- en uitschrijving: 1934 1952: Hendrik Jan Leeuwis, 1960 - 1972: mw. M. Leeuwis-Beekhuizen KvK: Inschrijfjaar: 1947; Uitschrijfjaar: 1978; Dossier nummer: 16555.

1972 - 1974: Albertus Willem Johannes Leeuwis. 1974 - 1976: Adrianus Rath. De vennootschap A. Rath en zoon wordt in 1976 ontbonden en wordt voortgezet door A.J. Rath, van de Hartenseweg 11 te Renkum. Renkum, B1976-1977: A.J. Rath. Door faillissement opgeheven per 29-12-1977.
Die woonden eerst op Dorpsstraat 17 (zie Café ’t Zwaantje). In 1920 hebben ze het gekocht en in 1934 zijn ze ook verhuisd naar de Belllevue.

In het jaar 1934 gaat er verbouwd worden. Perceel C2466 wijzigt dan naar C3293 waarop we dan vinden: café, schuur, huis, hal, werkplaats, stookhuis en erf. En dan komt er een scheiding van dit perceel en zijn er nieuwe eigenaren vanaf 1948. Dit zijn de drie zonen Hendrik Jan Leeuwis caféhouder legger 2999, J.C.A Leeuwis bier- en limonade-handelaar: legger 3000, en legger 3001. Willem Jacob Johannes stond als landbouwer te boek. Allen wonen en werken op de Bellevue.
Hun zoon Hendrik Jan Leeuwis (Hent genoemd) en Marie Leeuwis- Beekhuizen gingen, na hun huwelijk op 22-03-1934 en na 2 jaar in Café Doornekamp, begin 1936 op de Bellevue wonen bij zijn ouders en de rest van de familie. Opa en oma woonden verder naar achteren in de "steeg". Daar was ook de tapperij/-bottelarij.

Het gezin woonde achter het café. Beneden was de keuken en de woon- slaapkamer. Hun douche zat in de toiletruimte van het café. Hun beide kinderen zijn op de Bellevue geboren. Zoon Albertus Willem Johannes Leeuwis die van beroep ook caféhouder is zal het later in 1972 van zijn moeder overnemen die na het overlijden van haar man het café had gerund.

Achter “De Bellevue” in de steeg zat Henk van de Kraats met een slagerij en Arisse met de groentewinkel.

Café de Bellevue van Rath
Vanaf 1974 wordt het café overgenomen door Adrianus Rath een geboren Hagenees wiens zoon Adrianus Johannes het café runde aan de Hartenscheweg café Harten het vroegere café van Lent. Het café aan de Bellevue heeft vanaf dat moment zijn beste jaren gehad want vanaf 1977 sluit het zijn deuren wegens faillissement en vervalt de inschrijving bij de K.v.K.

In 1977 werd het café een Chinees Restaurant Happy Garden. Gesloten in 2021.
"Restaurant-en hotelbedrijf. Overleden E.C. de Groot. Nieuwe Eigenaar; Wed. F. de Groot-de Vries. Handelsnaam thans: Wed. C. de Groot. Hotel-Café-Restaurant „Belle Vue", Renkum, Bellevue 1." Uit de Arnhemsche courant van 18-07-1932 Sept 1934; KvK: Opgeheven werd: Hotel Café-Restaurant „Bellevue" (J. W. Diepeveen), Renkum, Bellevue No. 1. Vereff.: J. W. Diepeveen, Elden.
Bellevue Kadaster veldwerkkaart Renkum C 2376, met dienstjaar 1921. Het noorden is aan de rechterkant. De Kerstraat, toen nog Kerkweg geheten is links.

Niet meer te lezen: 202: Verkoop, verbouw, vereen. (vereniging). Op een foto hierboven is de voorkant aan de weg naar de Keijenberg gefotografeerd. De schuur er schuin achter staat ook op de foto.

Bellevue
Bellevue
Uitsnede van de Kadasterkaart Renkum C 3307 met dienstjaar 1934. Huize Bellevue is nog te zien op de splitsing Kerkstraat met de Keijenbergseweg en Hoogenkampseweg
Bellevue
De jaartallen zijn volgens de BAG !!
De kaart komt uit OpenTopo en de jaartallen komen uit de BAG. Het jaartal geeft volgens de BAG het Oorsp. bouwjaar aan, maar men bedoeld het eerste belastingjaar. Het bouwjaar is dus een jaar eerder.

Bellevue
Bellevue lees ook bij Bellevue bij de hotels, café's e.d.

Wordt afgebroken in 20xx